Lembaga Pers Mahasiswa IDEA

Lembaga Penenerbitan Mahasiswa (LPM) IDEA: adalah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) FUHum UIN Walisongo yang bergerak dalam bidang pers mahasiswa

Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas :

UKMF adalah unit kegiatan mahasiswa di tingkat fakultas yang secara spesifik mengembangkan kompetensi mahasiswa di bidang: kepemimpinan, penalaran, bakat dan minat, peningkatan kesejahteraan dan/atau pengabdian masyarakat.

Tugas-tugas pokok:

  1. Menyusun program kerja yang sesuai dengan bidangnya;
  2. Mengusulkan program kerja yang diketahui DEMA-F kepada Dekan untuk mendapatkan pengesahan;
  3. Melaksanakan program kerja yang telah disahkan Dekan;
  4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja kepada Dekan melalui DEMA-F.
  5. UKMF dipimpin oleh seorang ketua yang berhak menyusun kepengurusan tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

Kepengurusan LPM IDEA:

Pimpinan Umum : Firda Nurul Anissa
Sekretaris : Kiki Anggraini
Bendahara : Fika Rahmatika