Dosen Tetap

Dosen Tetap: Doktor

 1. ABDUL MUHAYA, Dr., MA. (Tasawuf).
 2. AHMAD MUSYAFIQ, Dr., M.Ag. (Hadis).
 3. AKHMAD ARIF JUNAIDI, Dr., M.Ag. (Tafsir).
 4. ASMORO ACHMADI, Dr., M.Hum. (Filsafat).
 5. HASAN AS’ARI ULAMA’I, Dr., M.Ag. (Hadis).
 6. HASYIM MUHAMMAD, Dr., M.Ag. (Tafsir).
 7. IN’AMUZZAHIDIN, Dr., M.Ag. (Tasawuf).
 8. MACHRUS, Dr., M.Ag. (Filsafat Islam).
 9. MOHAMAD ARJA IMRONI, Dr., M.Ag. (Tafsir).
 10. MUHYAR FANANI, Dr., M.Ag. (Filsafat Hukum Islam).
 11. MUKHSIN JAMIL, Dr., M.Ag. (Pemikiran Islam).
 12. NASIHUN AMIN, Dr., M.Ag. (Pemikiran dalam Islam).
 13. SULAIMAN, Dr., M.Ag. (Tasawuf).
 14. SYAFI’I, Dr., M.Ag. (Ilmu Kalam)
 15. YUYUN AFFANDI, Dr., M.A. (Tafsir)
 16. ZAINUL ADZFAR, Dr., M.Ag. (Filsafat Islam).
 17. ZUHAD, Dr., M.A. (Hadis).

Dosen Tetap: Guru Besar

 1. IMAM TAUFIQ, Prof. Dr., M.Ag. (Tafsir)
 2. ABDUL DJAMIL, Prof. Dr., M.A. (Filsafat Islam).
 3. ABDULLAH HADZIQ, Prof. Dr., M.A. (Bahasa Arab).
 4. AMIN SYUKUR, Prof. Dr., M.A. (Tasawuf).
 5. ERFAN SOEBAHAR, Prof. Dr., M.Ag. (Ilmu Hadis).
 6. SITI MUJIBATUN, Prof. Dr., M.AG. (Ilmu Hadis)
 7. SRI SUHANDJATI, Prof. Dr. (Sejarah Kebudayaan Islam)
 8. SUPARMAN SYUKUR, Prof. Dr., M.Ag. (Perkembangan Pemikiran Islam).
 9. YUSUF SUYONO, Prof. Dr., M.A. (Filsafat Islam).